ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากโปรโมชั่น “ใครจะเป็นจ่าฝูง แดงเดือดนี้มีคำตอบ!!”

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับของรางวัลจากโปรโมชั่น
“ใครจะเป็นจ่าฝูง แดงเดือดนี้มีคำตอบ!!”

ลำดับ

ยุสเซอร์เนม

รางวัล

1 *A*K*A*K*4*1 เสื้อฟุตบอล
2 *P*E*O*7 เสื้อฟุตบอล
3 *A*C*N*O เสื้อฟุตบอล
4 *N*Y*N*O*R เสื้อฟุตบอล
5 *E*Z*5* เสื้อฟุตบอล
6 *K*N*K*N เสื้อฟุตบอล
7 *H*W*8 เสื้อฟุตบอล
8 *A*T*R*8 เสื้อฟุตบอล
9 *A*X*O*G เสื้อฟุตบอล
10 *I*X*R* เสื้อฟุตบอล
11 *I*E*7 แต้มสะสม 188 แต้ม
12 *E*M*A*3* แต้มสะสม 188 แต้ม
13 *I*1*7* แต้มสะสม 188 แต้ม
14 *U*I*0 แต้มสะสม 188 แต้ม
15 *O*Y*O* แต้มสะสม 188 แต้ม
16 *A*U*O*D*M แต้มสะสม 188 แต้ม
17 *A*O*8* แต้มสะสม 188 แต้ม
18 *A*R*K*0* แต้มสะสม 188 แต้ม
19 *H*N*N*R*N แต้มสะสม 188 แต้ม
20 *C*L*W*Y แต้มสะสม 188 แต้ม

 

ใส่ความเห็น