ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “สงกรานต์”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ได้รับรางวัลจากกิจกรรม “สงกรานต์”

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีได้รับรางวัลจากการเล่นกิจกรรมสงกรานต์

ในช่วงวันที่ 14 เมษายน 2563 ถึง 18 เมษายน 2563

รายชื่อผู้โชคดีมีดังต่อไปนี้

ลำดับ ยูสเซอร์เนม รางวัล
1 t*m*o* 116 points
2 j*e*a*i*t*9*3 18 points
3 n*m*9*9 18 points
4 6*7*3*2*7 18 points
5 b*s*z*a*9*1 18 points
6 s*e*u*3*s 18 points
7 g*e*n*i*l 18 points
8 9*4*6*9*4 18 points
9 b*n*y*a*2 18 points
10 s*n*t*l*d*5*8 18 points
11 b*r*m*e*9 18 points
12 A*r*y*l*b*3 18 points
13 l*v*r*o*g 18 points
14 t*m*5*7*5*3 18 points
15 a*a*l* 18 points
16 p*a*i*2* 18 points
17 A*m*5*1*9* 18 points
18 j*r*7*5* 28 points
19 h*c*0* 28 points
20 m*n*9*8*0* 28 points
21 u*a*e*0 28 points
22 r*j*k*r*2*4* 28 points
23 t*o*s*k*a*1* 28 points
24 k*a*a*w*4 28 points
25 p*t*a*l*n*8* 28 points
26 k*n*k*8 88 points
27 a*o*w*8 88 points

ใส่ความเห็น