รายชื่อผู้โชคดีผู้ชนะของรางวัลจากโปรโมชั่น ต้อนรับเทศกาลคริสตมาส&วันปีใหม่

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกผู้โชคดีทุกท่าน ได้รับรางวัลจากกิจกรรมสุดพิเศษเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ทางทีมงาน W88 ขออวยพรให้ทุกท่าน มีความสุข ประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดสมปราถนา ตลอดปี 2564 นะคะ

รางวัล iPhone 12 Pro Max 512GB

*W*L*E*8* *A*T*N*9*9 *T*C*A*2*3* *U*I*U*B
*N*C*T* *U*A*I*6*6 *A*P*I*0*8* *A*T*S*O*0*

 

รางวัล Marshell Bluetooth Speaker

*O*K*A*E*2 *B*O*R*M*5* *O*T*W*T*1* *A*C*A*A*A*
*U*T*C*A*K*N* *O*N*A*O*S*P* *O*G*I*R*E*E *L*N*K*R*P*P

 

รางวัล iPad Air

*H*N*A*U*C*I* *I*O*L*M*A*G *O*U*J*H*N* *H*N*S*K*R*2*3
*A*O*JA* *O*M*O*M*2 *E*T*S*1* *A*I*8*7

 

รางวัล Air Pod Pro

*O*E*1*3* *A*J*R*7*5* *M*E*8*1* *A*L*O*2*3*
*O*T*A*A*2*1* *O*A*R*T*2*6 *I*I*A*7*2* *I*T*B*Y*1*9

 

รางวัล เสื้อฟุตบอลสโมสร คริสตัล พาเลซ

*A*K*I*W* *J*C*4* *A*G*O*L *A*P*I*T
*O*E*L*C*3* *L*M*A*A*5*1 *H*W*8 *A*C*A*A*0*3*

 

รางวัลเงินสด 1,000 บาท

*P*E*O*7 *R*K*O*G *A*H* *E*H*M*R*
*R*1*7*      

 

รางวัลเงินสด 500 บาท

*O*G*O*N*2 *A*C*N*O *H*U*2*2* *L*C*S*N*E
*E*P*B*7 *A*T*1*7* *A*T*L*D*O*5*5 *A*G*L*X*0*2
*G*N*8* *O*P*N*A*A*    

 

รางวัลเงินสด 250 บาท

*A*K*N*0*1 *E*W*Q *H*M*A*M*A*1 *A*U*O*8*8*
*P*R*T*N*I*E *A*Y*P*N*9 *A*U*O*D*M *N*2*2*
*R*E*T*R *O*L*P*T*6*8 *O*M*N*T*9* *T*R*1*7
*A*A*A*2* *A*W*N*0* *I*8* *E*R*P*T*U
*R*M*4 *A*Z*W*8 *O*2*3* *A*2*2*1*
*I*A*A*1* *I*H*A* *O*O*I*O* *I*J*1*0*
*O*K*E* *U*5*5 *E*R*W*T*A*A*I* *I*O*5*9
*A*I*T*M*O*E*1 *O*P*J*B *U*E*B*O* *U*H*P*L*O*
*H*N*I*3*5 *H*C*I* *D*5*7 *H*W*N*T*0*
*N*6* *I*I*4*3 *I*D* *E*R*K*N*1*1*
*E*S*K*B *A*K*2* *O*D*I*K *A*I*E
*I*H*E*0* *A*R*K*0* *I*D*7*3 *H*M*E*5*3*
*O*F*A *A*A*2* *I*E*I*A*U *A*H*R*1*7*
*H*N*A*O*2*3* *U*N*P*T*6 *O*G*A*3* *R*E*D*K
*A*U*N*O* *U*E*A*S*R* *U*G*A*G*5*9 *R*U*2*4
*A*2*6 *O*C*A*Z*Z* *C*L*W*Y *U*W*I*U
*A*A*A*O*T *A*A*I*1* *R*A*Q*Q *O*E*B*N*7*1*
*E*Z*5* *O*M*D*1* *O*4* *C*N*T*A*O*G
*I*W*N*I*A*1*9 *U*S*R*R*T*3 *A*U*I*9*9 *I*S*N*D*W*8
*E*D*B*A*0* *I*B*U* *O*G*A*I*7*7 *H*O*E*D*S*2
*A*P*A*6 *S*N*I*5*2 *E*B*P*5*5 *P*N*K*Y
*2*3*3 *N*N*1*3*5 *A*G*8*8 *O*G*8*2*
*H*N*8*8 *N*N*1*2 *9*1*E*S*R*N *O*A*O*2*
*I*A*O* *E*E*1*8 *A*M*W* *T*W*C*5*
*A*E*0*2 *O*8*2* *I*I*A*A*8*7 *O*K*A*2*
*R*U*K*0* *E*Z*B *A*Y*K *9*2*8*2*9
*A*7*7*2*8 *O*U*2*0* *A*N*P*4* *A*K*9
*S*6* *A*Z*K*B*8 *O*E*2*7 *U*E*P*1*
*W*2*3*6* *I*G*A*M*N*9 *E*N*E*N*3 *I*G*A*E*3*
*O*F*N* *0*1*5*9*7* *O*M*A*3* *U*Y*2*4
*I*X*R* *E*B*R*S *L*A*4*1* *I*P*3*H*
*M*1*7*9 *O*E*I*E*S*O* *O*A*1 *K*P*L*5*9
*K*I*H*9 *A*U*A*A*A*8*9 *E*R*N*T*O*E*1 *O*P*U*E
*7*T*D*Y *5*1*8 *H*N*A*D*1* *U*T*K*J
*E*G*E*T*3 *A*O*8* *A*E*L* *N*1*
*O*P*R*7*0*9 *E*D*K*H*S* *E*E*U*B*E* *I*S*R*6*5
*U*U*U*0* *I*T*A*A*9 *U*P*A *R*Z*M*Y
*B*S*3*3* *I*K*9 *U*L*E*6*7 *A*G*3*A*A*G
*U*O*L *O*E*2*3* *I*H*N*6*5 *T*H*R*3*
*A*A*U*O *U*P*T *O*A*H*N *O*O*A
*A*T*A*5* *H*K*E*N*6*4 *A*A*E *U*A*M*1
*R*0*2*0*5*5* *O*F*1*5 *I*L*I*I *N*E*2*2*
*A*E*4 *A*U*4* *U*H*L*O* *U*H*M*T*4*0
*U*S*H*T*A*L *K*3*9 *S*P*A*U* *I*C*Y*3
*I*E*7 *A*K*R*N*A*A* *O*R*R*T*S* *A*O*S*I*
*I*K*T*9 *U*O*B *8*7*4*6*1 *I*K*9*1*2
*H*T*H*I*2*4*9 *E*T*L*C*M *A*P*S*S *D*0*6
*E*S*2*3* *A*T*R*E*O *O*K*I*3* *O*2*
*B*B*5* *K*N*K*N *O*Z* *K*W*T*2*
*L*C*E*E*O*K*T *H*B*8*1* *L*5*5 *I*P*R*0*

 

รางวัล แต้มสะสม 188 แต้ม

*T*H*P*L*6 *I*E*9* *O*N*A*A*8* *O*A*N
*I*T*K*N*6* *O*G*O*E* *B*7*3*7*3 *U*H*N*3
*A*K*H*D*W*Z *U*N*H*I*A *E*L*A*6* *A*Y*E*1*
*U*2*1* *U*H*6* *T*P*E*2* *I*N*J*T*A*A
*O*Z*L*A*H* *I*H*A*9 *A*P*A*G *B*3*7*5
*I*J*R*Y *A*A*A*F* *L*Y*Z*9 *O*N*K*
*M*C*0*1 *E*R*U*4 *O*N*8 *A*C*A*A*2*4*
*K*A*2*3*5 *O*M*Z* *U*U*G*M*R *W*N*W*N
*A*S*D *I*A*7*7 *U*B*N*7 *A*W*E*5*6
*L*Y*K*N* *A*I*A* *E*L*8*9*0 *U*I*0
*0*2*2* *O*O*8* *E*R*A*G*U*N *O*N*5*8
*U*H*N*2*1* *E*Z*E*G*N* *H*U*S*I* *E*T*W*
*B*B*B*D* *H*M* *A*K*N*M*N*7 *A*0*7
*L*8*4*0*9 *A*E* *I*T*P*N*1*1 *E*T*W*R*T
*A*A*G*B*B *A*U*Y*1*3* *O*Z*B*A*R* *M*U*0*8
*I*9*4* *A*E*A* *H*I*I*A*P*C *A*A*E*R*
*I*6*6* *O*G*A*O*N*5*8*E *A*E*T*R*P *8*W*9*9
*O*2*4* *C*8* *T*8*8*8*8* *0*2*2*3
*F*Z*W*8 *U*T*9 *O*3* *D*M*3*
*O*Z*9*K*0* *O*M*O*O* *O*K*U*T*R *A*I*4*7*
*I*O*U*A *O*2*3* *U*H*I *O*N*A*E
*I*J*N*K*B *O*B*1*3 *E*M*0* *I*T*9*1
*I*H*I*A*D*E *H*W*T*H*I*7*3 *A*D*W*N*A* *I*N*D
*O*I*L*Z*Z *H*I*H*R *U*H*K*T*4*4 *O*G*5*0
*I*G*U*4 *A*A*A*3*4 *Y*2*2*1* *A*1*
*8*P*2*5* *I*T*I*O*N*5*1 *U*Y*K*Z*2*2* *E*R*U*
*A*I*S*9* *R*G*O* *E*8*2* *E*M*I*I
*A*Y*O*O *O*B*N*M*N *U*K*9* *R*Z*B*L*
*A*S*R*T*6* *H*S*Z* *A*O*K*A* *U*A*S*J*O*
*E*M*A*3* *A*6*9* *I*M*Y*8 *U*C*I*B*Y
*H*N*P*L *Y*1*3*5 *A*D*2*9* *W*O*Z*N
*A*T*A*H*M*I *H*V*L*T*H*I*H*N *A*A*A*O* *A*1*8*
*A*N*Y *A*A*Y*9*9 *P*1*7* *A*N*C*B*
*I*W*O*T* *A*N*D *I*H*T*A*0 *U*A*1*7*
*O*T*N* *E*H*N*I*I *O*K*O*K* *U*A*I*5*0
*O*I*R*S* *5*2*9 *U*C*O*N *A*P*W*R*3
*R*M*G*Y *A*L* *O*T*I*8* *A*W*9*3
*E*L*W*5 *2*1*3 *U*T*G*3 *I*1*7*
*I*H*A*A*8 *N*9*8*A*N *U*D*E*2 *B*4*5*
*E*R*E*D* *O*E*T*S*6 *A*J* *A*G*5*6
*J*0*9*9*6 *U*L*L*N*W*N *I*I*A*5*3 *H*G*0*3
*O*N*A*1*8* *A*K*E*G* *O*W*E*A *L*G*8
*M*L*C*N*5* *E*1*2*3* *E*T*S*O*0* *O*A*E*Z*N*E*
*O*2*7* *E*Z*A*U*S*D *E*I*O*9 *E*R*T*9
*O*A*I*A*E* *A*A*O*N*1 *E*0*1 *U*J*I*H*M
*E*Z* *O*1*5* *A*K*T*R*9 *O*D*C*O*L
*I*A*P *A*I*H*N* *E*T*9*1 *R*S*V*N
*A*T*R*B *K*A*E* *U*H*P*T *A*J*N*P*R*0*0*
*6*3*9*7*2 *T*S*T*2 *C*T*3*9* *H*D*O*
*O*E*4*0*4 *O*A*O*T *C*1*3*5* *A*1*3*5

ใส่ความเห็น